Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100

Εκπαιδεύσεις καπνοπαραγωγών

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας με τη Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ) που ξεκινήσαμε από το 2014, πραγματοποιήσαμε εκπαιδεύσεις σε παραγωγούς των ΣΕΚΕ ΑΕ, SOCOTAB HELLAS ΑΕ, ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ, με έμφαση στην πρακτική επίδειξη των Μέσων Ατομικής Προστασίας, την ορθή διαχείριση των κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης για τη μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους και για το πλύσιμο του βυτίου.

Οι ενημερώσεις έγιναν στη Βροντού (Κατερίνη), Νέα Ζίχνη (Σέρρες), Αρριανά (Κομοτηνή).

2018-05-23T11:59:53+00:00 Απρίλιος 18th, 2018|Tags: , , |