Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Αποποίηση ευθύνης 2021-01-24T20:49:04+00:00

Δήλωση Ιδιωτικότητας για τους χρήστες του ιστοχώρου

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς μέσω του παρόντος Ιστοχώρου, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Τήρησης Ιδιωτικού Απορρήτου του Ε.ΣΥ.Φ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και να δηλώσετε τις επιλογές σας, όπου σας ζητηθεί.

Διάταξη – Δομή του Iστοχώρου www.esyf.gr

Ο Ε.ΣΥ.Φ. διατηρεί αυτόν τον ιστοχώρο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με:

 • τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει
 • τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και εν γένει την λειτουργία του
 • πληροφορίες για τα μέλη του
 • τις επιτροπές που δραστηριοποιούνται στον Ε.ΣΥ.Φ.
 • τη νομοθεσία
 • τα ενημερωτικά φυλλάδια και εκπαιδευτικά βίντεο του

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) και ενώ προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τη χρήση αυτής της εφαρμογής της ιστοσελίδας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ότι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα Πατησίων 53, τ.κ. 10433 είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του παρόντος ιστοχώρου www.esyf.gr (εφεξής «Ιστοχώρος»), όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα, δυνάμει του Νόμου.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας:

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ως ακολούθως:

 • Μέσω e-mail στη διεύθυνση privacy@esyf.gr
 • Μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πατησίων 53, τ.κ. 10433

Πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς και σκοπός συλλογής τους:

Πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω των cookies του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το διαδικτυακό σας αίτημα. Εν προκειμένω, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστοχώρο μας. Αυτές αφορούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα πλοήγησης των χρηστών του Ιστοχώρου, τα οποία δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας http://esyf.gr/o-syndesmos/epikoinonia/ προκειμένου να αναρτήσετε ένα σχόλιο ή για να ζητήσετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να ερευνήσουμε το αίτημά σας και να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση.
 • Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα http://www.esyf.gr/login.php?qs=/search_egriseis.php (ως εγγεγραμμένο μέλος –χρήστης), προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε εξειδικευμένο περιεχόμενο, όπως τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συνδέσμου, οι εγκρίσεις που έχουν δοθεί, τα στοιχεία των υπολοίπων μελών (τηλ. Επικοινωνίας, email, θέση εργασίας), χρηστικά έγγραφα.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Επιλέγοντας να λαμβάνετε, από εμάς ενημερωτικό δελτίο (newsletter) ή ενημερωτικό υλικό για τις τροποποιήσεις που γίνονται στη βάση δεδομένων του ΕΣΥΦ (μόνο για τα μέλη του ΕΣΥΦ).

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο του Ιστοχώρου μας παρουσιάζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται:

Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας και την υπηρεσία που επιθυμείτε να λάβετε μέσω του Ιστοχώρου μας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, θέση που κατέχετε στην επιχείρηση σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών τις οποίες μας παρέχετε, καθώς οι εν λόγω πληροφορίες παραλαμβάνονται ρητώς με την καταγεγραμμένη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι επιλογές σας θα καταχωρηθούν στο σχετικό αρχείο επεξεργασίας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα τις πληροφορίες που έχουμε καταχωρίσει στη σχετική ενότητα του Ιστοχώρου μας (αίτημα διαγραφής χρήστη). Τέλος μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, στο e-mail: admin@esyf.gr για τη διαχείριση ή διαγραφή του λογαριασμού σας.

Ο Ε.ΣΥ.Φ. δεσμεύεται:

 • Να επεξεργάζεται τον περιορισμένο όγκο και το είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για κάθε ορισμένη διαδικασία επεξεργασίας και για κάθε απαιτούμενη υπηρεσία.
 • Να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που σας γνωστοποιούνται κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ιστοχώρο.
 • Να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενόσω αυτά είναι στη διάθεσή του.
 • Να μην κοινοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η περίοδος διατήρησης από την πλευρά μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται από το σκοπό της συλλογής και την υπηρεσία που ζητήσατε να σας παρασχεθεί και περιγράφεται σαφώς παρακάτω:

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην ενότητα σχολίων/επικοινωνίας θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την απάντησή μας προς εσάς.

Τα e-mails που μας παρέχετε για να σας αποστέλλονται τα newsletter και το ενημερωτικό υλικό για τις τροποποιήσεις που γίνονται στη βάση δεδομένων του ΕΣΥΦ θα διατηρούνται έως ότου λάβουμε από εσάς αίτημα κατάργησης του email σας από την λίστα αποδεκτών μας .

Τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση και τη διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα:

Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σάς παρέχει το δικαίωμα να ελέγχετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται νομίμως σε επεξεργασία («δικαίωμα πρόσβασης»). Επιπλέον μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί τροποποίησης, περιορισμού, διαβίβασης ή διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν επικοινωνώντας μαζί μας, όπως υποδεικνύεται παραπάνω σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) και ενώ προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας δεν θα είναι υπεύθυνος σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τη χρήση των εργαλείων και των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, ανάλογα με την περίπτωση, είναι προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας του Ε.ΣΥ.Φ. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Ε.ΣΥ.Φ. Ωστόσο, ο Ε.ΣΥ.Φ. δεν αξιώνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ή υλικό στο δημόσιο τομέα. Πνευματικά δικαιώματα, αν υπάρχουν, του υλικού τρίτων που βρέθηκαν σε αυτό το δικτυακό τόπο πρέπει να γίνονται σεβαστά. Η αναπαραγωγή του υλικού του Ε.ΣΥ.Φ. επιτρέπεται, εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται και θα αναγνωρίζεται η πηγή.

Εμπορικά Σήματα

Το λογότυπο του Ε.ΣΥ.Φ. καθώς και το λογότυπο CropLife Europe είναι ένα εμπορικό σήμα που έχει καταχωρηθεί από την CropLife Europe στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, τα λογότυπο / εμπορικά σήματα υπόκεινται στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Ε.ΣΥ.Φ. και της CropLife Europe: δεν παρέχονται δικαιώματα.

Περιορισμένη ευθύνη

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα απευθύνονται σε χώρες του ΕΟΧ και αντανακλά την καλύτερη γνώση της CropLife Europe επί του παρόντος και θα ενημερώνεται σε συνεχή βάση. Οποιαδήποτε συμβουλή σε αυτή την ιστοσελίδα δεν απαλλάσσει κανέναν από την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προληπτικά μέτρα. Οι χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου δηλώνουν πως συμφωνούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της με δική τους ευθύνη. Ούτε ο Ε.ΣΥ.Φ. ούτε η CropLife Europe ούτε τρίτοι που εμπλέκονται στην δημιουργία, παραγωγή ή τη μετάδοση αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για βλάβη ή ζημία που θα προκύψει από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης ή από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή από το γεγονός ότι έχετε στηριχθεί σε πληροφορίες που δίνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Ασφάλεια Δεδομένων:

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δεδομένου ότι ο Ιστοχώρος μας καλύπτεται με σχετικό πιστοποιητικό ασφαλείας. Κάθε πληροφορία που μας παρέχετε αποθηκεύεται στους ασφαλείς διακομιστές (server) μας. Κάθε συναλλαγή πληρωμής κρυπτογραφείται με τη χρήση τεχνολογίας SSL και υποβάλλεται σε επεξεργασία από αξιόπιστο πάροχο (merchant). Όταν σας έχουμε δώσει (ή όταν έχετε επιλέξει) κωδικό πρόσβασης ο οποίος σας παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες σελίδες του Ιστοχώρου μας, είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό. Σας ζητούμε να μη γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν. Ο Ε.ΣΥ.Φ. δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, για να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας.

Συνδέσεις με Ιστοσελίδες Τρίτων:

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσεις προς και από ιστοχώρους των εντολέων, προμηθευτών, διαφημιστών μας και άλλων τρίτων. Εάν ακολουθήσετε μια σύνδεση προς οποιονδήποτε από τους άλλους αυτούς ιστοχώρους, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτοί έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για τις εν λόγω πολιτικές ή για τους εν λόγω ιστοχώρους τρίτων. Παρακαλούμε να ελέγξετε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς.

Cookies

Στην ιστοσελίδα γίνεται χρήση cookies προκειμένου να σας διακρίνουμε από άλλους χρήστες. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του παρόντος Ιστοχώρου και για να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία κατά την περιήγησή σας σε αυτόν. Επιπρόσθετα, τα cookies μας παρέχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τον Ιστοχώρο μας ή τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο Κοινό.

Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων:

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα , μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ο οποίος θα διερευνήσει την υπόθεση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr ή σε οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια αρχή βάσει του ΓΚΠΔ.

Αλλαγές στην Δήλωση Ιδιωτικότητας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται στη παρούσα θέση.