Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Νομοθεσία 2023-04-20T16:42:14+00:00

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

› Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2023/564 σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των αρχείων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που τηρούν οι επαγγελματίες χρήστες (εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2026)

› Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

› Οδηγία 2009/128/ΕΚ σχετικά με την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

› Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων

› Νόμος 4036/2012: Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

› Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις

› Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων

› Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων

› Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την κοινοτική δράση στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΦ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχαιρεσίες της 27ης Μαρτίου 2024 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Φ., με την εξής [...]

Απολογισμός 2023

Η Φυτοπροστασία καταλύτης για τον μετασχηματισμό των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή

Το ΕΣΥΦ-AgriBusiness Forum 2023 με θέμα «Η Φυτοπροστασία καταλύτης για τον μετασχηματισμό των [...]