Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Οι άνθρωποι του Ε.ΣΥ.Φ. 2021-09-07T10:48:27+00:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευθυμιάδης Βάσος, Πρόεδρος | EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ&Ν Α.Β.Ε.Ε.

Ποντίκας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Α’| SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

Παπασωτηρίου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Β’| UPL ΕΛΛΑΣ A.E.

Γεωργίου Σπυρίδων, Υπεύθυνος Οικονομικών | BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Διοκαράντος Ιωάννης, Μέλος | FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος | ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

Τότσιος Νικόλαος, Μέλος EΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Φ.

<strong>Φραντσέσκα Υδραίου</strong>
Φραντσέσκα ΥδραίουΓεωπόνος M.Sc., Διευθύντρια Ε.ΣΥ.Φ.
<strong>Γιώργος Φραγκόπουλος</strong>
Γιώργος ΦραγκόπουλοςΓεωπόνος M.Sc., Υπεύθυνος Stewardship και ηλεκτρονικών επικοινωνιών
<strong>Ελένη Κοντομάρη</strong>
Ελένη ΚοντομάρηΓραμματειακή Υποστήριξη