Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Οι άνθρωποι του Ε.ΣΥ.Φ. 2018-03-12T14:53:30+00:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευθυμιάδης Βάσος, Πρόεδρος | EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ&Ν Α.Β.Ε.Ε.

Ποντίκας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Α’| SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

Παπασωτηρίου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Β’| ARYSTA LIFESCIENCE ΕΛΛΑΣ A.E.

Γεωργίου Σπυρίδων, Υπεύθυνος Οικονομικών | BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Διοκαράντος Ιωάννης, Μέλος | FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Παΐσιος Βασίλειος, Μέλος | ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Τότσιος Νικόλαος, Μέλος EΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Φ.

<strong>Φραντσέσκα Υδραίου</strong>
Φραντσέσκα ΥδραίουΓεωπόνος M.Sc., Διευθύντρια Ε.ΣΥ.Φ.
<strong>Μηνάς Πελεκάνος</strong>
Μηνάς ΠελεκάνοςΥπεύθυνος Stewardship και ηλ. επικοινωνιών
<strong>Ελένη Κοντομάρη</strong>
Ελένη ΚοντομάρηΓραμματειακή Υποστήριξη