Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Οι άνθρωποι του Ε.ΣΥ.Φ. 2023-02-21T11:45:15+00:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ποντίκας Γεώργιος, Πρόεδρος| SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

Ευθυμιάδης Βάσος, Αντιπρόεδρος Α’ | EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ&Ν Α.Β.Ε.Ε.

Παπασωτηρίου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Β’| UPL ΕΛΛΑΣ A.E.

Γεωργίου Σπυρίδων, Υπεύθυνος Οικονομικών | BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Παναγιωτόπουλος Εμμανούηλ, Μέλος | BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος | ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

Τότσιος Νικόλαος, Μέλος EΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Φ.

<strong>Φραντζέσκα Υδραίου</strong>
Φραντζέσκα ΥδραίουΓεωπόνος M.Sc., Διευθύντρια Ε.ΣΥ.Φ.
<strong>Γιώργος Φραγκόπουλος</strong>
Γιώργος ΦραγκόπουλοςΓεωπόνος M.Sc., Υπεύθυνος Stewardship και ηλεκτρονικών επικοινωνιών
<strong>Ελένη Κοντομάρη</strong>
Ελένη ΚοντομάρηΓραμματειακή Υποστήριξη