Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100

Βαθμονόμηση ψεκαστικού μηχανήματος

Με τη βαθμονόμηση του ψεκαστικού μηχανήματος κάθε παραγωγός γνωρίζει την πραγματική παροχή σε λίτρα ανά στρέμμα που αποδίδει το μηχάνημά του.

Πάνω από 50 παραγωγοί, εκπρόσωποι δημόσιων φορέων και γεωπονικών συλλόγων συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που έγινε στη Χάλκη Λάρισας, για τη διαδικασία ελέγχου, βαθμονόμησης και ορθής χρήσης ψεκαστικού εξοπλισμού που διοργάνωσε o Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) σε συνεργασία με τη βιομηχανία μεταποίησης βιομηχανικής τομάτας ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ. Το σεμινάριο διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος για την Ασφαλή και Ορθολογική Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (www.safeuse.gr) και των απαιτήσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης*.

Πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες αγρού με τη βοήθεια του κυρίου Βασίλη Μιχαλούλη (μέλος του Α.Σ. ΘΕΣ.ΤΟ.) και απευθυνόταν σε παραγωγούς, εκπροσώπους γεωτεχνικών φορέων, υπηρεσιών του Υπουργείου και της Περιφέρειας. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς τις προτεινόμενες ορθές γεωργικές πρακτικές για τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων και την ορθή λειτουργία του, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον χρήστη, τα ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και το περιβάλλον – περιλαμβανομένων και των υδάτων.

Η βαθμονόμηση ψεκαστικού μηχανήματος είναι αναγκαία τουλάχιστον μία φορά ετησίως και ειδικά πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Έτσι κάθε παραγωγός γνωρίζει την πραγματική παροχή σε λίτρα ανά στρέμμα που αποδίδει το ψεκαστικό του μηχάνημα. Είναι επίσης απαραίτητη για να επιτευχθεί ο έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για το σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης (ΦΕΚ 671/Β’/21-04-2015) για τρία χρόνια.

Η διαδικασία βαθμονόμησης καταγράφηκε σε βίντεο με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την Ελλάδα  και τις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA).

*Aφορά το άρθρο 22 και 38 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με την επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, με το οποίο εναρμονίζεται το άρθρο 8 και το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που παρακολουθήσαμε για τη βαθμονόμηση ψεκαστικού ήταν πολύ σημαντικό. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία πάνω στον ψεκασμό, μια διαδικασία συνδεδεμένη άρρηκτα με την καλλιέργεια και τη σοδειά. Πάνω από όλα, όμως ήταν χρήσιμες οι γνώσεις που αποκομίσαμε όσον αφορά τη χρήση μέσων προστασίας τόσο για εμάς όσο και για το περιβάλλον.

Βασίλης Μιχαλούλης (αγρότης)
Διαδικασία και τύποι βαθμονόμησης
2017-12-13T15:22:47+00:00 Ιανουάριος 26th, 2016|Tags: , |