Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100

Βαθμονόμηση ψεκαστικού για αροτραίες καλλιέργειες

Προτεινόμενες ορθές γεωργικές πρακτικές σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, βαθμονόμησης και της ορθής χρήσης ψεκαστικού εξοπλισμού.

2017-12-13T15:10:13+00:00 Οκτώβριος 10th, 2016|Tags: , |