Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100

Η μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων/πλαστών φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της επιχείρησης SILVER AXE III

Δελτίο τύπου EUROPOL, 11 Ιουλίου 2018

Οι 360 τόνοι που δεσμεύτηκαν θα ήταν ποσότητα ικανή για ψεκασμό μιας επιφάνειας όσο η έκταση του Ην. Βασιλείου

Περίπου 360 τόνοι παράνομων ή παραποιημένων φυτοφαρμάκων κατασχέθηκαν στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της επιχείρησης SILVER AXΕ III, μιας ετήσιας δράσης η οποία συντονίζεται από τη EUROPOL με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Μέσα σε διάστημα 20 ημερών, η επιχείρηση SILVER AXΕ III πραγματοποίησε ελέγχους σε σημαντικά λιμάνια, αεροδρόμια και χερσαία σύνορα, καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής και ανασυσκευασίας στις ακόλουθες 27 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας: Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φιλανδία, Ολλανδία (χώρα επικεφαλής) και Ιταλία (συν-επικεφαλής).

Τα φυτοφάρμακα είναι προϊόντα που ρυθμίζονται από τις πλέον εκτεταμένες και αυστηρές νομοθεσία παγκοσμίως. Μόνο εφόσον αποδειχθούν ασφαλή και λάβουν έγκριση μπορούν να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο και να χρησιμοποιηθούν στην ΕΕ.

Η επιχείρηση SILVER AXE επικεντρώνεται στην πώληση και διάθεση στην αγορά (εισαγωγές) πλαστών φυτοφαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όπως εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα δημιουργού) καθώς και στην παράνομη εμπορία φυτοφαρμάκων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι εμπειρογνώμονες της EUROPOL ανταλλάσσουν και αναλύουν δεδομένα που λαμβάνονται από τις χώρες που συμμετέχουν και παρέχουν επιτόπια υποστήριξη κατόπιν αιτήματος, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη από 43 ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία φυτοφαρμάκων. Η OLAF, από την πλευρά της, παρείχε στην EUROPOL και στις συμμετέχουσες χώρες πληροφορίες σχετικά με 180 ύποπτα φορτία με φυτοφάρμακα που μεταφορτώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνεργασία με τον ιδιωτικό κλάδο και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησης. Η CropLife International, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ECPA) και o Ευρωπαϊκός Σύλλογος Φροντίδας Καλλιεργειών (ECCA), εκπρόσωποι της βιομηχανίας φυτοπροστασίας, και η Γενική Διεύθυνση για την Ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία (DG SANTE), η OLAF, η INTERPOL και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) από τον δημόσιο τομέα, συμμετείχαν τόσο στη φάση προετοιμασίας όσο και στη διεξαγωγή της επιχείρησης.

[…]

Από το 2015, όλοι και περισσότεροι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν στις επιχειρήσεις SILVER AXΕ, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη δέσμευσής τους για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Πηγή: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/largest-ever-seizure-of-illegal-or-counterfeit-pesticides-in-europol-silver-axe-operation

2018-07-12T12:53:03+00:00 Ιούλιος 11th, 2018|Tags: |