Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Οι επιτροπές του Ε.ΣΥ.Φ. 2021-01-24T20:59:40+00:00

Οι επιτροπές του Ε.ΣΥ.Φ.

Η τεχνική επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις, επεξεργάζεται και διαμορφώνει θέσεις όσον αφορά τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, σχετικά με τη νομοθεσία των εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Συνεργάζεται με τους φορείς – υπεύθυνους για τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το νομικό πλαίσιο που τις διέπει (Διεύθυνση προστασίας φυτικής παραγωγής – Τμήμα εγκρίσεων γεωργικών φαρμάκων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

Πρόεδρος επιτροπής
Καλλιακάκη Βούλα (SYNGENTA)

Αθανασιάδου Άμι (UPL)

Αχείμαστου Κατερίνα (BAYER)

Βελλής Λευτέρης (Κ&Ν EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ )

Γαλάνης Μίλτος (SIPCAM)

Δήμιζας Κώστας (EΛΑΝΚΟ)

Διαμαντής Βαγγέλης (FMC)

Θεοδοσίου Δημήτρης  (BASF)

Κώστογλου Ελένη (AGROLOGY)

Παϊσίου Μάρθα (AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ)

Σκλάβος Ιωσήφ (NUFARM)

Σπηλιώτη Σοφία (XΕΛΛΑΦΑΡΜ)

Τσαλή Φανή (CORTEVA AGRISCIENCE)

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή ασχολείται με την παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τα νερά. Βασικό στόχο της επιτροπής αποτελεί επίσης η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος TOPPS (Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability).

Πρόεδρος επιτροπής
Λουτσέτη Στεφανία (SYNGENTA)

Ανδρινόπουλος Φώτης (SYNGENTA)

Γραβάνη Έφη (BASF)

Κουμάκη Μαντώ (AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ)

Κουρούσιας Βασίλης  (CORTEVA AGRISCIENCE)

Μαραγκουδάκη Ελένη (K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ)

Πελεκάνος Μηνάς (ΕΣΥΦ)

Σκλάβος Ιωσήφ (NUFARM)

Τσάκαλης Νίκος (BAYER)

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Πρόεδρος επιτροπής

Αλεξανδρόπουλος Κώστας (AΓΚΡΟΦΑΡΜ)

Επισκόπου Αφροδίτη (SYNGENTA)

Κατσίβας Αλέξης (MONSANTO)

Σόνια Μουσαβερέ (BAYER)

Μπούμπαλου Νότα (BASF)

Πελεκάνος Μηνάς (ΕΣΥΦ)

Ράπτης Θανάσης (ΕΛΑΝΚΟ)

Τσικριτέας Γιώργος (AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ)

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή του Ε.ΣΥ.Φ που ασχολείται με το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία Για Την Ασφαλή Χρήση» (Safe Use Initiative) αποτελεί την ελληνική ομάδα παρακολούθησης της εξέλιξης του προγράμματος, υπεύθυνη για την υλοποίηση του. Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του προγράμματος για τη Νότια Ευρώπη και μέλη της Ευρωπαϊκής ομάδας παρακολούθησης του προγράμματος, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο καθώς και άλλους φορείς όπως ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος.

Πρόεδρος επιτροπής
Πελεκάνος Μηνάς (ΕΣΥΦ)

Ανδρινόπουλος Φώτης (SYNGENTA)

Κοτονιά Χρυσή (BAYER)

Κουκάκη Γεωργία (Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ)

Στέργιος Μπιτιβάνος (BASF)

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή του Ε.ΣΥ.Φ που ασχολείται την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ στην ελληνική νομοθεσία, σχετικά δηλαδή με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Πρόεδρος επιτροπής
Αχείμαστου Κατερίνα (BAYER)

Δήμιζας Κώστας (EΛΑΝΚΟ)

Θεοδοσίου Δημήτρης (BASF)

Καλλιακάκη Βούλα (SYNGENTA)

Κουκάκη Γεωργία (Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ)

Λουτσέτη Στεφανία (SYNGENTA)

Πελεκάνος Μηνάς (ΕΣΥΦ)

Σκλάβος Ιωσήφ (NUFARM)

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών (ICM), Περιβάλλοντος και Τροφίμων παρακολουθεί τις εξελίξεις και επεξεργάζεται θέματα σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών. Λαμβάνει μέρος με εισηγήσεις σε συνέδρια και σεμινάρια, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες των συνδέσμων άλλων χωρών και της CropLife Europe. Βασικός σκοπός της είναι η επιστημονική υποστήριξη και η εκπαίδευση ομάδων παραγωγών, που ακολουθούν συστήματα βελτίωσης, ορθών γεωργικών πρακτικών και, φυσικά, ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.

Πρόεδρος επιτροπής
Καλαμαράκη Άννα (AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ)

Αβραμίδης Γιάννης (SYNGENTA)

Κολυβάς Μιχάλης (K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ)

Κομιανός Γιώργος (ANTHESIS)

Κοτονιά Χρυσή (BAYER)

Μπιτιβάνος Στέργιος (BASF)

Πανώριος Δημήτρης (FMC)

Πελεκάνος Μηνάς (ΕΣΥΦ)

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή Βιομηχανίας, Αποθήκευσης και Διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων μελετά και επεξεργάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, στη μεταφορά και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στη διαχείριση κενών συσκευασίας.

Πρόεδρος επιτροπής
Τσαουσάκης Άρης (BASF)

Γεωργουδέλη Στέλλα (ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ)

Κοσμίδης Νίκος (AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ)

Μαυρίδης Γιώργος (Κ&Ν EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ)

Μητσόπουλος Γιάννης (BAYER)

Πανάγος Θάνος (EΛΑΝΚΟ)

Παπαδόπουλος Θανάσης (SYNGENTA)

Πελεκάνος Μηνάς (ΕΣΥΦ)

Σταθόπουλος Στέλιος (AGROLOGY)

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Βασικός στόχος της επιτροπής αποτελεί η επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν στο πλαίσιο του προγράμματος του Ε.ΣΥ.Φ. για τη σύννομη διακίνηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Πρόεδρος επιτροπής
Ευθυμιάδης Βάσος (Κ&Ν EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ)

Αλεξανδρόπουλος Κώστας (ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ)

Αναγνώστου Κώστας (FMC)

Αχείμαστου Κατερίνα (BAYER)

Βελλής Λευτέρης (Κ&Ν EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ)

Καλλιακάκη Βούλα (SYNGENTA)

Κατσίβας Αλέξης (MONSANTO)

Πελεκάνος Μηνάς (ΕΣΥΦ)

Σακελλαρίου Δημήτρης (BASF)

Τζαλοκώστας Τάσος (AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ)

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Πρόεδρος επιτροπής
Λουτσέτη Στεφανία (SYNGENTA)

Ανδρινόπουλος Φώτης (SYNGENTA )

Αχείμαστου Κατερίνα (BAYER)

Γιαννόπουλος Ανδρέας (Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ)

Γραβάνη Έφη (BASF)

Κομιανός Γιώργος (ANTHESIS)

Κουμάκη Μαντώ (AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ)

Κουρούσιας Βασίλης (CORTEVA AGRISCIENCE)

Πελεκάνος Μηνάς (ΕΣΥΦ)

Σκλάβος Ιωσήφ (NUFARM)

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)