Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Οι επιτροπές του Ε.ΣΥ.Φ. 2024-04-11T16:30:43+00:00

Οι επιτροπές του Ε.ΣΥ.Φ.

Η τεχνική επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις, επεξεργάζεται και διαμορφώνει θέσεις όσον αφορά τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, σχετικά με τη νομοθεσία των εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Συνεργάζεται με τους φορείς – υπεύθυνους για τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το νομικό πλαίσιο που τις διέπει (Διεύθυνση προστασίας φυτικής παραγωγής – Τμήμα εγκρίσεων γεωργικών φαρμάκων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

Καλλιακάκη Βούλα – SYNGENTA

Αχείμαστου Κατερίνα – BAYER

Βελλής Λευτέρης – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Βούλγαρη Έφη – MAGMA-AGRO

Γαλάνης Μίλτος – SIPCAM

Γεωργίου Νίκος – ADAMA

Διαμαντής Βαγγέλης – CORTEVA

Θεοδοσίου Δημήτρης – BASF

Κουρούσιας Βασίλης – UPL

Κώστογλου Ελένη – AGROLOGY

Μητσοπούλου Κορνηλία – FMC

Μπιρμπίλης Γιάννης – ΕΛΑΝΚΟ

Παϊσίου Μάρθα – MAGMA-AGRO

Σπηλιώτη Σοφία – ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή ασχολείται με την παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τα νερά. Βασικό στόχο της επιτροπής αποτελεί επίσης η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος TOPPS (Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability).

Χειμώνα Νικολίνα – BASF

Ζαχαροπούλου Λήδα – SYNGENTA

Θεοδώρου Ανδρέας – UPL

Κουμάκη Μαντώ – ADAMA

Λυσανδρόπουλος Θανάσης  CORTEVA

Μαραγκουδάκη Ελένη – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Τσάκαλης Νίκος – BAYER

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Φραγκόπουλος Γιώργος (ΕΣΥΦ)

Αλεξανδρόπουλος Κώστας – AΓΚΡΟΦΑΡΜ

Επισκόπου Αφροδίτη – SYNGENTA

Μουσαβερέ Σόνια – BAYER

Μπούμπαλου Νότα – BASF

Ράπτης Αθανάσιος – ΕΛΑΝΚΟ

Τσιότρα Ειρήνη – UPL

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Φραγκόπουλος Γιώργος (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή του Ε.ΣΥ.Φ που ασχολείται με το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία Για Την Ασφαλή Χρήση» (Safe Use Initiative) αποτελεί την ελληνική ομάδα παρακολούθησης της εξέλιξης του προγράμματος, υπεύθυνη για την υλοποίηση του. Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του προγράμματος για τη Νότια Ευρώπη και μέλη της Ευρωπαϊκής ομάδας παρακολούθησης του προγράμματος, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο καθώς και άλλους φορείς όπως ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος.

Ανδρινόπουλος Φώτης – SYNGENTA

Κοτονιά Χρυσή – BAYER

Κουκάκη Γεωργία – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Μπιτιβάνος Στέργιος – BASF

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Φραγκόπουλος Γιώργος (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή του Ε.ΣΥ.Φ που ασχολείται την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ στην ελληνική νομοθεσία, σχετικά δηλαδή με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Αχείμαστου Κατερίνα – BAYER

Γεωργίου Νίκος – ADAMA

Δήμιζας Κώστας – ΕΛΑΝΚΟ

Θεοδοσίου Δημήτρης – BASF

Καλλιακάκη Βούλα – SYNGENTA

Κολυβάς Μιχάλης – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Κόντσας Γιώργος – UPL

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Φραγκόπουλος Γιώργος (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών (ICM), Περιβάλλοντος και Τροφίμων παρακολουθεί τις εξελίξεις και επεξεργάζεται θέματα σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών. Λαμβάνει μέρος με εισηγήσεις σε συνέδρια και σεμινάρια, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες των συνδέσμων άλλων χωρών και της CropLife Europe. Βασικός σκοπός της είναι η επιστημονική υποστήριξη και η εκπαίδευση ομάδων παραγωγών, που ακολουθούν συστήματα βελτίωσης, ορθών γεωργικών πρακτικών και, φυσικά, ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.

Κολυβάς Μιχάλης – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Αβραμίδης Γιάννης – SYNGENTA

Γκρίντζος Παναγιώτης – ANTHESIS

Γκομώλη Γεωργία – CORTEVA

Δήμου Λουκάς – BIOGARD

Δρόλιας Δημήτρης – UPL 

Κοτονιά Χρυσή – BAYER

Μπιτιβάνος Στέργιος – BASF

Πανώριος Δημήτρης – FMC

Ρουσάλης Βαγγέλης – ADAMA

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Φραγκόπουλος Γιώργος (ΕΣΥΦ)

Η επιτροπή Βιομηχανίας, Αποθήκευσης και Διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων μελετά και επεξεργάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις βιομηχανικές μονάδες, στη μεταφορά και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στη διαχείριση κενών συσκευασίας.

Τσαουσάκης Άρης – BASF

Γεωργουδέλλη Στέλλα – ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Κοσμίδης Νίκος – MAGMA-AGRO

Μάλαινος Γιώργος – ADAMA

Μαυρίδης Γιώργος – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Μητσόπουλος Γιάννης – BAYER

Πανάγος Θάνος – ΕΛΑΝΚΟ

Παπαδόπουλος Θανάσης – SYNGENTA

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Φραγκόπουλος Γιώργος (ΕΣΥΦ)

Βασικός στόχος της επιτροπής αποτελεί η επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν στο πλαίσιο του προγράμματος του Ε.ΣΥ.Φ. για τη σύννομη διακίνηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Αλεξανδρόπουλος Κώστας – ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ

Αναγνώστου Κώστας – FMC

Βελλής Λευτέρης – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Ευθυμιάδης Βάσος – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Ζαχαροπούλου Λήδα – SYNGENTA

Κατσίβας Αλέξης – BAYER

Ρουσσέας Δημήτρης – ADAMA

Παραγυίου Σταύρος – UPL

Σακελλαρίου Δημήτρης – BASF

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Φραγκόπουλος Γιώργος (ΕΣΥΦ)

Αχείμαστου Κατερίνα – BAYER

Ανδρινόπουλος Φώτης – SYNGENTA

Γιαννόπουλος Ανδρέας – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Κουμάκη Μαντώ – ADAMA

Κουράση Μαργαρίτα – BASF

Κουρούσιας Βασίλης – UPL

Λυσανδρόπουλος Θανάσης – CORTEVA

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Φραγκόπουλος Γιώργος (ΕΣΥΦ)

Οι τρέχουσες ομάδες εργασίας του Ε.ΣΥ.Φ.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ICAERUS (Horizon Europe), ο Ε.ΣΥ.Φ. συνέστησε ομάδα εργασίας για την υποστήριξη και παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου. Μέλη της ομάδας εργασίας αποτελούν εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία της φυτοπροστασίας πάνω στα αντικείμενα της ψηφιακής γεωργίας και της γεωργίας ακριβείας. Η συνολική εμπειρία της ομάδας όσον αφορά σε τεχνικές εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων στο πεδίο, θα βοηθήσει στον εμπλουτισμό του πιλοτικού προγράμματος πειραμάτων επί των ψεκαστικών drones. 

Γιαννόπουλος Ανδρέας – Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Δήμιζας Κώστας – ΕΛΑΝΚΟ

Ζανάκης Γιώργος – CORTEVA

Καράμπελας Δημήτρης – UPL

Κωστίκας Παναγιώτης – SYNGENTA

Ραμνιώτης Γιάννης – BAYER

Υδραίου Φραντζέσκα (ΕΣΥΦ)

Φραγκόπουλος Γιώργος (ΕΣΥΦ)