Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Ο Ε.ΣΥ.Φ. 2023-09-27T15:06:14+00:00

Ο Eλληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ) ιδρύθηκε το 1970, με έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φυτοφαρμάκων ή αλλιώς φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.), όπως είναι ο διεθνώς καθιερωμένος δόκιμος όρος.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) υποστηρίζει και προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο γεωργικό τομέα. Παράλληλα, προασπίζει τη εφαρμογή των κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής καθώς και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών. Σκοπός του επίσης είναι η συνεχής ενημέρωση του κοινού για την επιστημονική πρόοδο που συντελείται στο χώρο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας που ονομάζεται πλέον CropLife Europe και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (CropLife International), ο Σύνδεσμος καταβάλλει για περισσότερο από 50 χρόνια μία ολοκληρωμένη και διαρκή προσπάθεια για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και για τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας.

Ο Ε.ΣΥ.Φ. συνεργάζεται στενά με τις Αρμόδιες Αρχές κι όλους τους εμπλεκόμενους στην εμπορία και διακίνηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και παράλληλα πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις σε αγρότες και συμβούλους για θέματα όπως:

Το όραμά μας

Φυτοπροστασία με αίσθημα ευθύνης, για την προστασία του χρήστη, του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και τη διασφάλιση ποιοτικής γεωργικής παραγωγής.