Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Ο Ε.ΣΥ.Φ. 2023-12-18T14:43:02+00:00

Ο Eλληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ) ιδρύθηκε το 1970, με έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.).

Ο Ε.ΣΥ.Φ υποστηρίζει και προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων αυτών στο γεωργικό τομέα. Ταυτόχρονα, προασπίζει την εφαρμογή των κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών, την ανάπτυξη νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου και βιολογικής προέλευσης και την ενσωμάτωση της ψηφιακής γεωργίας και γεωργίας ακριβείας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής “Farm to Fork”. Σκοπός του επίσης είναι η συνεχής ενημέρωση του κοινού για την επιστημονική πρόοδο που συντελείται στο χώρο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας CropLife Europe και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (CropLife International), ο Σύνδεσμος καταβάλλει για περισσότερο από 50 χρόνια μία ολοκληρωμένη και διαρκή προσπάθεια για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας.

Ο Ε.ΣΥ.Φ. συνεργάζεται στενά με τις Αρμόδιες Αρχές κι όλους τους εμπλεκόμενους στην εμπορία και διακίνηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και παράλληλα πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις σε αγρότες και συμβούλους για θέματα όπως:

Το όραμά μας

Φυτοπροστασία με αίσθημα ευθύνης, για την προστασία του χρήστη, του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και τη διασφάλιση ποιοτικής γεωργικής παραγωγής.