Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Ενημερωτικά Δελτία 2024-07-09T11:44:43+00:00

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΣΥΦ

Τεύχος 20

• Editorial
• ΕΣΥΦ – AgriBusiness Forum
• Δράσεις ΕΣΥΦ
• Έργο Επιτροπών του ΕΣΥΦ
• Flash News – Αgenda

Τεύχος 19

• Editorial
• Το εργαλείο TOPPS DROPS
• Εκπαιδεύσεις TOPPS
• Δράσεις ΕΣΥΦ
• Έργο Επιτροπών του ΕΣΥΦ
• Flash News – Αgenda

Τεύχος 18

• Κανονισμός για την Ορθολογική Χρήση των Φ.Π.
• Ευρωπαϊκή Στρατηγική Drones 2.0
• Βασικές Ουσίες
• Ομάδα εργασίας ICAERUS
• Έργο Επιτροπών του ΕΣΥΦ
• Δράσεις ΕΣΥΦ
• Flash News – Αgenda

Τεύχος 17

• Κανονισμός για την Ορθολογική Χρήση των Φ.Π. σε Αντικατάσταση της Οδηγίας 2009/128
• Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα:
– ICAERUS
– ΒΙΟΚΛΙΝΕΣ
• Έργο Επιτροπών του ΕΣΥΦ
• Δράσεις ΕΣΥΦ
• Flash News – Αgenda

Τεύχος 16

• Editorial
• Οι επιπτώσεις της πράσινης συμφωνίας στην ελληνική γεωργία
• Προτεινόμενες δράσεις για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πράσινης συμφωνίας
• Δράσεις ΕΣΥΦ
• Έργο επιτροπών ΕΣΥΦ
• Flash news
• Agenda

Τεύχος 15

• Editorial
• Ομάδα Εργασίας για την Πράσινη Συμφωνία και τις Στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030»
• Δημιουργία επιδεικτικών αγρών σε συνεργασία με το Γ. Π. Α.
• Δράσεις των Επιτροπών του ΕΣΥΦ
• Ειδήσεις
• Αgenda

Τεύχος 14

• Editorial
• Η συνεισφορά των εισροών στην αγροτική παραγωγή και το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα
• Οι Δράσεις του ΕΣΥΦ
• Δράσεις των Επιτροπών του ΕΣΥΦ
• Ειδήσεις
• Αgenda

Τεύχος 13

• Editorial
• Επιχείρηση Silver Axe
• Παράνομα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
• Οι Δράσεις του ΕΣΥΦ
• Δράσεις των Επιτροπών του ΕΣΥΦ
• Ειδήσεις
• Αgenda

Τεύχος 12

• Editorial
• Eργαλείο TOPPS-PROWADIS για την αξιολόγηση διασποράς ψεκαστικού νέφους
• Οι Δράσεις του ΕΣΥΦ
• Απομιμητικά και παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην Ευρώπη
• Δράσεις των Επιτροπών του ΕΣΥΦ
• Ειδήσεις
• Αgenda

Τεύχος 11

 • Παράνομα και Πλαστά Φυτοφάρμακα
  – Τι πρέπει να προσέχουμε
 • Οι Δράσεις του ΕΣΥΦ
 • Οι νέες εκδόσεις του ΕΣΥΦ
 • Διαχείριση κενών συσκευασιών ΦΠ – Πιλοτικό Πρόγραμμα 2019
 • Ειδήσεις
 • Αgenda

Τεύχος 10

 • Οφέλη των Ημερίδων Ενημέρωσης σχετικά με τους Ψεκασμούς
 • Συνάντηση για την καταπολέμηση του φαινομένου διακίνησης παράνομων και πλαστών φυτοφαρμάκων
 • Οι Δράσεις του ΕΣΥΦ: Εκπαιδευτική εσπερίδα στα Φιλιατρά
 • Άλλες δράσεις
 • Δράσεις των επιτροπών του ΕΣΥΦ
 • Ειδήσεις
 • Αgenda

Τεύχος 9

 • Editorial
 • Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης για τη μείωση της ρύπανσης από σημειακές πηγές
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι & Ενημερώσεις
 • Η εφαρμογή της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των Γεωργικών φαρμάκων (2009/128/ΕΚ)
 • Οι Δράσεις του ΕΣΥΦ
 • Ειδήσεις
 • Αgenda

Τεύχος 8

 • Διατροφική κρίση και αγροτεχνολογία
 • Η σημασία των σημειακών πηγών ρύπανσης
 • Ποια είναι τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Η Συμβολή των εισροών στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Δράσεις των επιτροπών του ΕΣΥΦ
 • Ειδήσεις
 • Αgenda

Τεύχος 7

 • Είναι ασφαλή τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα;
 • Oι επιπτώσεις της επερχόμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα φ/π στην Ελληνική γεωργία
 • Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνδέσμων στην Αθήνα
 • Πρόγραμμα διαχείρισης κενών φιαλών φ/π
 • Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης για την προστασία των υδάτων
 • Νέες εκδόσεις του ΕΣΥΦ
 • Ειδήσεις
 • Αgenda

Τεύχος 6

 • Έλεγχος ψεκαστικών μηχανημάτων
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα του ΥΑΑΤ
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια Βαθμονόμησης ψεκαστικών από τον Ε.ΣΥ.Φ.
 • Πρόγραμμα διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φ.π.
 • Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Φ.
 • Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του Ε.ΣΥ.Φ.
 • Ειδήσεις
 • Αgenda

Τεύχος 5

 • Συνέδριο για την πάταξη της παράνομης διακίνησης φ.π.
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα του ΥΑΑΤ
 • Πρόγραμμα ανακύκλωσης κενών πλαστικών φιαλών φ.π.
 • Πρόγραμμα TOPPS
 • Προστασία των υδάτων
 • Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του Ε.ΣΥ.Φ.
 • Ειδήσεις
 • Αgenda

Τεύχος 4

 • Βαθμονόμηση ψεκαστικού μηχανήματος
 • Προστασία υδάτων και Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα του ΥΑΑΤ
 • Πρόγραμμα διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του Ε.ΣΥ.Φ.
 • Τα νέα του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας Integrated Pest Management
 • Ειδήσεις / Agenda

Τεύχος 3

 • ΝΕΑ ΚΑΠ
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα του ΥΑΑΤ.
 • Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του Ε.ΣΥ .Φ.
 • Τα νέα του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας.
 • Hungry for Change
 • Ειδήσεις
 • Αgenda

Τεύχος 2

 • Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών Φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • H συμμετοχή της εταιρείας Νομικός Α.Ε. στο Πιλοτικό Πρόγραμμα του Ε.ΣΥ.Φ.
 • Βράβευση παραγωγών που συμμετείχαν στο Πιλοτικό πρόγραμμα στο Κιλελέρ.
 • ΟΣΠΡΙΑ – Μία σύγχρονη εναλλακτική λύση για την Ελληνική Γεωργία.
 • Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του Ε.ΣΥ .Φ.
 • Τα νέα του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας.
 • Ειδήσεις
 • Αgenda

Τεύχος 1

 • Προκλήσεις και δεσμεύσεις της Νέας ΚΑΠ για την ελληνική γεωργία
 • Διαχείριση κενών φιάλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του Ε.ΣΥ.Φ
 • Τα νέα του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας
 • Ειδήσεις
 • Agenda