Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100

Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Economist

Η Γενική Διευθύντρια του ΕΣΥΦ, Φραντζέσκα Υδραίου, παρουσίασε στο 4ο Συνέδριο του Economist, στη Λάρισα, θέματα προστασίας περιβάλλοντος, διασφάλισης υγείας καταναλωτών/παραγωγών και το θεσμικό πλαίσιό τους.

2018-05-23T12:17:54+00:00 Μάιος 3rd, 2018|Tags: |