Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100

2,8 δισ. ευρώ και 11.700 θέσεις εργασίας χάνονται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την ΕΕ, εξαιτίας του παραεμπορίου φυτοφαρμάκων

Αλικάντε, Φεβρουάριος 2017

Μια νέα έκθεση από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δείχνει ότι στα 28 Κράτη-Μέλη της ΕΕ χάνονται κάθε χρόνο 2,8 δισ. ευρώ (άμεσες και έμμεσες απώλειες πωλήσεων) εξαιτίας του παραεμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων).
Αυτές οι απώλειες στις πωλήσεις στην ΕΕ, μεταφράζονται ως εξής:

  • 2.600 θέσεις εργασίας χάνονται για τους νόμιμους παρασκευαστές φυτοφαρμάκων
  • 11.700 θέσεις εργασίας χάνονται για την εφοδιαστική αλυσίδα των φυτοφαρμάκων
  • 238 εκατομμύρια ευρώ συνολική ετήσια απώλεια των κρατικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές

Ο οικονομικός αντίκτυπος για χώρες της ΕΕ φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, οι σχετικές απώλειες πωλήσεων ανέρχονται σε 18,7%, το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στα 28 Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

 

Πηγή: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/web/observatory/ipr-infringement-pesticides-sector

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, António Campinos, δήλωσε:

«Όπως έχουν δείξει οι διαδοχικές εκθέσεις μας, η παραχάραξη μπορεί να επηρεάσει κάθε τομέα της οικονομίας, και η βιομηχανία φυτοφαρμάκων, η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δεν αποτελεί εξαίρεση. Η παρούσα, η δέκατη έκθεση στη σειρά μελετών μας, σκιαγραφεί το οικονομικό αντίκτυπο της παραχάραξης στις πωλήσεις και στις θέσεις εργασίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι νόμιμοι παρασκευαστές στη βιομηχανία επηρεάζονται από την κυκλοφορία των παραποιημένων προϊόντων στην αγορά.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤO EUIPO

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ. Το EUIPO διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα της ΕΕ, που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά συμπληρώνουν τα εθνικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συνδέονται με τα διεθνή συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Από το 2012, το EUIPO είναι υπεύθυνο για το Παρατηρητήριο της ΕΕ για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη βάση δεδομένων των ορφανών έργων.

2017-12-13T14:31:42+00:00 Φεβρουάριος 20th, 2017|Tags: , |