Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Ορθή διαχείριση κενών φιαλών φ.π. 2023-09-27T15:08:45+00:00

Ορθή διαχείριση κενών πλαστικών φιαλών φ.π.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθήστε τα βήματα με αυστηρή σειρά από το 1 έως το 7

Ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλαστικών φιαλών φ.π.

1. Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

2. Αδειάστε πλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο.

3. Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε. Στραγγίξτε καλά τη φιάλη.

4. Τρυπήστε τις κενές ξεπλυμένες φιάλες.

5. Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές φιάλες στις διάφανες πλαστικές σακούλες συλλογής ΧΩΡΙΣ πώματα.

6. Τοποθετήστε τα πώματα σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες.

7. Κλείστε τις σακούλες προσωρινά και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος.

Οδηγίες για το τριπλό ξέπλυμα πλαστικών κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Γεμίστε τη χρησιμοποιημένη κενή πλαστική φιάλη κατά το 1/4 του όγκου της με καθαρό νερό.
Τοποθετείστε και πάλι το πώμα και ανακινείστε δυνατά, έτσι ώστε το νερό να καλύψει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της φιάλης.
Αδειάστε το νερό του ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο, κρατώντας ανάποδα τη συσκευασία για 30 δευτερόλεπτα ώστε να στραγγίσει καλά.

Τηλεοπτικό σποτ (κοινωνικό μήνυμα ΕΣΡ)

Ραδιοφωνικό σποτ (κοινωνικό μήνυμα ΕΣΡ)