Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
ICAERUS 2023-02-10T14:20:29+00:00

ICAERUS

Innovations and Capacity building in Agricultural Environmental and Rural Uav Services

Καινοτομίες και ανάπτυξη ικανοτήτων στις περιβαλλοντικές και αγροτικές υπηρεσίες με τη χρήση ΣμηΕΑ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ICAERUS (HORIZON EUROPE) με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Το έργο ICAERUS, με έναρξη τον Ιούλιο του 2022 και διάρκεια 4 έτη, πρόκειται να μελετήσει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των drones (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, ΣμηΕΑ), ως τη νεότερη εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, για χρήση τους σε αγροτικές υπηρεσίες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 φορείς από οκτώ χώρες της ΕΕ, αναμεσά τους ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (όπως π.χ. το Wageningen University στην Ολλανδία), εκπρόσωποι της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών και παρόχων υπηρεσιών ΣμηΕΑ και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Το όραμα του ICAERUS είναι να διερευνήσει ευκαιρίες και να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη περιγραφή των δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των drones ως οχήματα πολλαπλών χρήσεων. Στόχος του, να αναδείξει και να υποστηρίξει, μέσω εφαρμογής, την αποτελεσματική, αποδοτική και ασφαλή ανάπτυξη των drones, καθώς και να εντοπίσει τους κινδύνους και τις προστιθέμενες αξίες που σχετίζονται με τη χρήση τους. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσει πέντε (5) συγκεκριμένες εφαρμογές drones (πιλοτικά), για τη διερεύνηση του δυναμικού των drones στη γεωργική παραγωγή, τη δασοκομία και τις αγροτικές κοινότητες.

Ο ρόλος του Ε.ΣΥ.Φ.

Ο Ε.ΣΥ.Φ. εξελίσσει τη συνεργασία που διατηρεί από τις αρχές του 2021 με το εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του ΓΠΑ και την ομάδα του Καθηγητή κ. Σπύρου Φουντά (συντονιστής του ICAERUS). Στο πλαίσιο του έργου, θα συμβάλλει ενεργά στην οργάνωση και δημιουργία αγρών για επίδειξη (Demo Farms) και πειραματισμό επί των ψεκαστικών drones στους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας.

Επιπλέον, ο Ε.ΣΥ.Φ. θα συμβάλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα αναλάβει την ενημέρωση και εκπαίδευση παραγωγών και άλλων ενδιαφερόμενων περί των χρήσεων των drones στη γεωργία, θα συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις-προτάσεις για τη δημιουργία σχετικού θεσμικού πλαισίου και θα διατηρεί την επικοινωνία με τις εταιρείες φυτοπροστασίας στην Ελλάδα – μέλη του Ε.ΣΥ.Φ..

Ομάδα Εργασίας του Ε.ΣΥ.Φ.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ICAERUS, ο Ε.ΣΥ.Φ. συνέστησε ομάδα εργασίας για την υποστήριξη και παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου. Μέλη της ομάδας εργασίας αποτελούν εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία της φυτοπροστασίας (εταιρείες μέλη του Ε.ΣΥ.Φ.) πάνω στα αντικείμενα της ψηφιακής γεωργίας και της γεωργίας ακριβείας. Η συνολική εμπειρία της ομάδας όσον αφορά σε τεχνικές εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων στο πεδίο, θα βοηθήσει στον εμπλουτισμό του πιλοτικού προγράμματος πειραμάτων επί των ψεκαστικών drones. Στόχοι των πειραμάτων είναι η εύρεση των ιδανικών συνθηκών και παραμέτρων ψεκασμού και η σύγκριση της αποτελεσματικότητας και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των υφιστάμενων συμβατικών πρακτικών με τις πρακτικές ψεκασμού με drones.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ICAERUS επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://icaerus.eu/