Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100